Σε τι διαφέρουν οι αριστερόχειρες από τους δεξιόχειρες;

Το 85-90% των ανθρώπων σε είναι δεξιόχειρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο 10-15% είναι αριστερόχειρες. Οι όροι αυτοί, χρησιμοποιούνται από πολλούς λανθασμένα για να προσδιορίσουν μόνο το χέρι με το οποίο γράφει ο καθένας. Σε σύγκριση με τους αριστερόχειρες, οι δεξιόχειρες γράφουν με το δεξί χέρι, το οποίο κατά κανόνα προτιμούν και για όλες τις υπόλοιπες χειρωνακτικές τους εργασίες (π.χ. χτένισμα, ντύσιμο, φαγητό κτλ.). Οι περισσότεροι αριστερόχειρες είναι αμφίχειρες, χρησιμοποιούν δηλαδή και τα δυο τους χέρια. Γράφουν μεν με το αριστερό, αλλά πολλές καθημερινές τους εργασίες τις εκτελούν και με το δεξί χέρι.

Η διαφορά των δυο όρων βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό τους: Ο ανθρώπινος εγκέφαλός αποτελείται από δύο ημισφαίρια που λειτουργούν χιαστί. Το δεξί ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για τις αριστερές κινήσεις του σώματος και αντίστροφα. Ενώ στους δεξιόχειρες κυριαρχεί το αριστερό ημισφαίριο, μιας και χρησιμοποιούν το δεξί χέρι τους για όλες τους σχεδόν τις εργασίες, στους αριστερόχειρες δεν είναι τόσο ξεκάθαρο πιο ημισφαίριο έχει τον πρώτο λόγο. Στο 50% των αριστερόχειρων κυριαρχεί το αριστερό ημισφαίριο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στους δεξιόχειρες. Στο 25% κυριαρχεί το δεξί ημισφαίριο και στους υπόλοιπους υπάρχει μια «συνεργασία» και των δυο ημισφαιρίων. Κάτι που δεν τους καθιστά πιο έξυπνους, απλά μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά το μυαλό τους με τις εκατέρωθεν θετικές και αρνητικές συνέπειές.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα αριστερόχειρων και δεξιόχειρων σύμφωνα με τις μελέτες:

Αριστερόχειρες:

  1. Υπερέχουν σε τεστ προσανατολισμού και αντίληψης γεωμετρικών σχημάτων
  2. Αμφιταλαντεύονται περισσότερο στην λήψη αποφάσεων
  3. Καλύτεροι στο σχέδιο, χειρότεροι στο γράψιμο

Δεξιόχειρες:

  1. Υπερέχουν συχνότερα σε λεκτικά τεστ ευφυΐας
  2. Είναι πιο γρήγοροι στις αποφάσεις τους
  3. Καλύτεροι στο γράψιμο, χειρότεροι στο σχέδιο

Φωτογραφία: https://www.plannthat.com/how-to-share-an-instagram-post/