Σε τι διαφέρει ο ρατσισμός, η προκατάληψη και το στερεότυπο;

Προκατάληψη: Είναι μια αρνητική άποψη ή γνώμη που έχει σχηματίσει ένα άτομο, η οποία όμως βασίζεται σε ελλιπή ή λανθασμένα δεδομένα. Η προκατάληψη περιγράφει την προτίμηση ενός ατόμου προς μια συγκεκριμένη νοοτροπία (π.χ. όταν βλέπουμε στον δρόμο ένα άτομο μιας εθνικότητας να «λιμοκτονεί», συμπεραίνουμε εσφαλμένα ότι όλοι οι άνθρωποι του συγκεκριμένου κράτους βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση).

Στερεότυπο: Διαδραματίζει το ίδιο ακριβώς ρόλο με μια προκατάληψη, με την διαφορά ότι ένα στερεότυπο μπορεί να είναι και αρνητικό και θετικό (π.χ. επειδή η Βραζιλία θεωρείται ή χώρα που βγάζει κορυφαίους ποδοσφαιριστές, δεν σημαίνει ότι όλοι οι Βραζιλιάνοι είναι καλοί στο ποδόσφαιρο).

Ρατσισμός: Είναι η πεποίθηση ότι ανάμεσα στις ανθρώπινες φυλές υπάρχουν έμφυτες διαφορές, κάτι που καθιστά μια φυλή ανώτερη ή κατώτερη της άλλης. Τις διαφορές αυτές δεν τις αποκτούν οι άνθρωποι κατά την διάρκεια της ζωής τους, αλλά είναι γενετικά προγραμματισμένες (π.χ. η άποψη ότι οι λευκοί άνθρωποι είναι ανώτεροι ή το αντίθετο θεωρείται φαινόμενο ρατσισμού)

Συνοψίζοντας, ο ρατσισμός στοχοποιεί φυλετικές ή εθνικές ομάδες ανθρώπων, ενώ οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα απευθύνονται σε απόψεις η γνώμες ατόμων ανεξαρτήτου φύλου και εθνικότητας.

Φωτογραφία: https://ndla.no/subject:6e2e2319-cb8a-4dd2-b382-e30f001633bb/topic:94de9967-1492-479b-b0a8-6764a616b50d/topic:348dfcf9-f5e5-445e-aed8-f122c514cdaf/resource:f77e3125-911d-4d8b-a0b0-040649725284