Κατηγορία Ψυχολογία

Σε τι διαφέρει ο ρατσισμός, η προκατάληψη και το στερεότυπο;

Προκατάληψη: Είναι μια αρνητική άποψη ή γνώμη που έχει σχηματίσει ένα άτομο, η οποία όμως βασίζεται σε ελλιπή ή λανθασμένα δεδομένα. Η προκατάληψη περιγράφει την προτίμηση ενός ατόμου προς μια…

ΑΣ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣε τι διαφέρει ο ρατσισμός, η προκατάληψη και το στερεότυπο;

Σε τι διαφέρουν οι αριστερόχειρες από τους δεξιόχειρες;

Το 85-90% των ανθρώπων σε είναι δεξιόχειρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο 10-15% είναι αριστερόχειρες. Οι όροι αυτοί, χρησιμοποιούνται από πολλούς λανθασμένα για να προσδιορίσουν μόνο το χέρι…

ΑΣ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣε τι διαφέρουν οι αριστερόχειρες από τους δεξιόχειρες;